Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procijenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn (82/2017-PAO)

Dokumenti