Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – nabava roba i/ili usluga procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 do 200.000,00 kn i/ili radova procjenjene rijednosti veće od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn – Rekonstrukcija i sanacija dijela nerazvrstane javne ces

Dokumenti