Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o odobrenju financijske potpore za financiranje kazališne predstave “Dan u laboratoriju Djeda Mraza” dana 20. prosinca 2019.godine

Odluka potpora OŠ Mljet za kazališnu predstavu 20.12.2019.