Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o odobrenju financijske potpore za nabavku montažne kućice u funkciji svlačionice i za izvannastavne aktivnosti s učenicima

Odluka potpora OŠ Mljet za nabavu kućice – svlačionice