Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o odobrenju financijskih sredstava za organizaciju radne večere u sklopu pregovora o nagodbi u svezi s prodanim zemljištem dana 15. studenog 2017. godine (126/2017-PAO)

Odluka o odobrenju financijskih sredstava za organizaciju radne večere u sklopu pregovora o nagodbi u svezi s prodanim zemljištem dana 15. studenog 2017. godine