Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o odobrenju i isplati dijela ugovorenog financijskog učešća za izgradnju sustava vodoopskrbe i javne odvodnje NP Mljet u naseljima Polače, Pomena i Babine Kuće u k. o. Goveđari u 2019. godini – isplata u 2020. godini

Odluka o isplati 1. obroka financijskog učešća NPKLM vodovod d.o.o. Korčula