Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o odobrenju i isplati potpore Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za financiranje troška projekta vodoopskrbe naselja Soline

Odluka o potpori Voda Mljet d.o.o. – vodoopskrba Soline