Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o odobrenju jednokratne financijske potpore za egzistencijalne potrebe obitelji Franja Klobase iz Sobre (157/2017-PAD)

Odluka o odobrenju jednokratne financijske potpore za egzistencijalne potrebe obitelji Franja Klobase iz Sobre