Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet za 2018. godinu (171/2017-PAO)

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet za 2018. godinu