Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela općine Mljet za 2019. godinu

Odluka osnovica plaće za 2019.