Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet za 2020. godinu uslijed COVID-19 (103/2020-PAO)

Odluka o osnovici plaće službenika JUO uslijed COVID-19 2020.