Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet za 2022. godinu

Odluka o osnovici plaće službenika u 2022. godini