Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o početku postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje – Uvala Sutmiholjska 2 na okoliš

Odluka o početku OPSPUO Sutmiholjska