Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o početku postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja „GZ Žukovac“ na okoliš

Odluka o početku OPSPUG GZ Žukovac