Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o poništenju javne nabave – Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn – Izrada geodetske snimke u mjerilu 1:200 dijela planirane gospodarske zone Žukovac u skladu s nacrtom prijedloga ID PPUO Mljet (pripremno čišćenje obveza naručitelja) u površini od cca 4,00 ha

Odluka o poništenju nabave izmjera Žukovac 1-200