Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o prihvatu ponude – Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn i/ili radova procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 150.000,00 kn – Pojačano održavanje uz minimalnu izgradnju protupožarno-šumsko-poljskog puta Maranovići – Maransko Polje – Struje

Odluka o prihvatu ponude pojačano održavanje PŠPP Maransko Polje