Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o prihvatu ponude- Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procijenjene vrijednosti od 150.000,00 kn do 500.000,00 kn – Pojačano održavanje uz minimalnu izgradnju protupožarno-šumsko-poljskog puta maranovići – Marnsko Polje- Struje

Odluka o prihvatu ponude pojačano održavanje PŠPP Maransko Polje