Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODLUKA O PRIHVATU PONUDE Nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn i/ili radova do 150.000,00 kn -Izgradnja javne rasvjete u Saplunari – predio Uvala Blace – pripremni radovi

Odluka o prihvatu ponude javna rasvjeta Blace