Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODLUKA O PRIHVATU PONUDE Nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn i/ili radova do 150.000,00 kn – Izrada glavnog projekta reciklažnog dvorišta Žukovac

Odluka o prihvatu ponude za glavni projekt RD Žukovac