Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODLUKA O PRIHVATU PONUDE Nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn i/ili radova do 150.000,00 kn – Mali komunalni radovi na uređenju naselja Kozarica – MO Blato

Odluka o prihvatu ponude Mali komunalni radovi na uređenju naselja Kozarica – MO Blato