Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODLUKA O PRIHVATU PONUDE Nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn i/ili radova do 150.000,00 kn – Sanacija obalnog zida u naselju Prožurska Luka

Odluka o prihvatu ponude sanacija rive P. Luka