Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODLUKA O PRIHVATU PONUDE – Nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn i/ili radova do 150.000,00 kn – Sanacija parkinga na završetku NC – oštećenog i opasnog pokosa u Uvali Sutmiholjskoj

Odluka o prihvatu ponude sanacija pokosa Uvala Sutmiholjska