Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o prihvatu ponude Nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn i/ili radova do 150.000,00 kn

Odluka o prihvatu ponude – Nabava građevinskog materijala za MO-e