Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODLUKA O PRIHVATU PONUDE Nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn i radova procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 150.000,00 kn Izgradnja javne rasvjete na području Općine Mljet po utvrđenom redu prioriteta od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

Odluka prihvat ponude materijal izgradnja javne rasvjete