Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODLUKA O PRIHVATU PONUDE Nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn i radova procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 150.000,00 kn Izrada elaborata – nacrta Izvješća o stanju u prostoru za razdoblje 2022. – 2025. godine sukladno članku 39. – 41. Zakona o prostornom uređenju

Odluka prihvat ponude Izvješće o stanju u prostoru