Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODLUKA O PRIHVATU PONUDE Nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn i radova procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 150.000,00 kn Nabava građevinskog materijala za potrebe uređenja puta za crkvu Sv. Vid

Odluka prihvat ponude različiti građ. materijal Sv. Vid – Copy