Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODLUKA O PRIHVATU PONUDE Nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn i radova procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 150.000,00 kn Uređenje plaže Klačna Luka u naselju Sobra

Odluka prihvat ponude uređenja plaže Klačna luka – Sobra