Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODLUKA O PRIHVATU PONUDE – Nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 80.000,00 kn i/ili radova do 200.000.00 kn – Izrada geodetskog elaborata za evidentiranje NC 14 NC 12 – Uvala Blace u katastru i zemljišniku

Odluka o prihvatu ponude NC Blace