Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODLUKA O PRIHVATU PONUDE – Nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 80.000,00 kn i/ili radova do 200.000,00 kn – Izrada elaborata lzmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje — „Uvala Sutmiholjska 2″

Odluka o prihvatu ponude ID UPU Sutmiholjska 2