Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODLUKA O PRIHVATU PONUDE – Nabava roba i usluga procjenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 80.000,0 kn i/ili radova do 200.000,00 kn. – Izrada elaborata Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje – “Uvala Sutmiholjska 2”

Odluka o prihvatu ponude ID UPU Sutmiholjska 2