Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o prihvatu ponude – Nabava roba i usluga procjenjene vrijednosti od 20.000,00kn do 70.000,00 kn i /ili radova do 150.000,00 kn – Izgradnja septičke jame za potrebe zgrade stare Općine

Odluka o prihvatu ponude izgradnje septičke uz Dom Zadublje