Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o prihvatu ponude – Nabava roba i usluga procjenjene vrijednosti od 20.000,00kn do 70.000,00 kn i /ili radova do 150.000,00 kn – Sanacija seoskog puta (ulice) ispod zgrade stare Općine

Odluka o prihvatu ponude uređenja ulice ispod zgrade policije