Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o prihvatu ponude – Nabava roba i usluga procjenjene vrijednosti od 70.000,00kn do 200.000,00 kn i /ili radova od 150.000,00 kn do 500.000,00 kn Izrada pripremnog elaborata za potrebe Registra komunalne infrastrukture

Odluka o odabiru ponude pripremni elaborat registar kom. infrastrukture