Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o prihvatu ponude – Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti od 20.000,00 do 70.000,00 kn- Izrada geodetske snimke u mjerilu 1:200 planiranog sportskog igrališta u bivšem kampu Sikirica, planiranog parkirališta kod Doma Zadublje i planiranog pomoćnog objekta kod općinske zgrade u Babinom Polju

Odluka o prihvatu ponude izmjera različito 1-200