Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o prihvatu ponude – Nabava roba , usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti od 20.000,00 do 70.000,00 kn – Nabava uređenja i betoniranja parkinga ispred crkve svetog Vida u Koritima

Odluka o prihvatu ponude uređenje parkinga crkve sv. Vida