Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o prihvatu ponude – Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti od 20.000,00 do 70.000,00 kn- Usluga nužnog redigiranja, ažuriranja i kontrole geodetsko-katastarskih podloga za potrebe završne izrade nacrta proijedloga ID PPUO Mljet

Odluka o prihvatu ponude izrada podloga za IDPPUO Mljet