Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o prihvatu ponude – Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn – Izrada elaborata otočnog prometnog rješenja

Odluka o prihvatu ponude – Izrada elaborata otočnog prometnog rješenja