Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o pristupanju jednostavnoj javnoj nabavi Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procijenjene vrijednosti od 150.000,00 kn do 500.000,00 kn – Izgradnja i uređenje groblja Sladin Gradac – IV. završna faza

Odluka pristupanje nabavi radova groblje Sladin Gradac IV. faza