Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o pristupanju jednostavnoj javnoj nabavi Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procijenjene vrijednosti od 150.000,00 kn do 500.000,00 kn Nabava rolo kontejnera (2 komada) za potrebe gospodarenja otpadom za Komunalno Mljet d.o.o.

Odluka pristupanje nabavi rolo kontejnera