Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o pristupanju jednostavnoj javnoj nabavi Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procijenjene vrijednosti od 150.000,00 kn do 500.000,00 kn – Nabava opreme i instalacija pristupnih točaka za javni bežični Internet (WiFi4EU)

Odluka pristupanje nabavi – WiFi4EU