Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o pristupanju jednostavnoj javnoj nabavi – Nabava roba i/ili usluga procjenjene vrijednosti vežće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn – Rekonstrukcija javne rasvjete u naseljima NP Mljet i u naselju Kozarica primjenom mjera energetske učinkovitosti

Odluka o pristupanju nabavi – Rekonstrukcija javne rasvjete u naseljima NP Mljet i u naselju Kozarica primjenom mjera energetske učinkovitosti