Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o pristupanju jednostavnoj javnoj nabavi – Poziv za dostavu ponude – nabava roba i/ili isluga procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn (članak 8. stavak

Dokumenti