Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o priznavanju prava vlasništva čest. zem. 2271 i druge k.o. Blato

Odluka o priznavanju prava vlasništva čest. zem. 2271 i druge k.o. Blato