Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o priznavanju prava vlasništva dijela čest. zem. 2265 z.ul. 511 k.o. Blato

Odluka o priznavanju prava vlasništva dijela čest. zem. 2265 z.ul. 511 k.o. Blato