Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o procjeni komunalne infrastrukture – javne rasvjete kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu, odnosno suvlasništvu Općine Mljet

Odluka procjena vrijednosti javne rasvjete