Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o utvrđivanju mase sredstava za ispaltu dodataka za uspješnost na radu službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu općine mljet za 2019. godinu

Odluka dodatak na plaću za 2019.