Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o utvrđivanju mase sredstava za isplatu dodataka za uspješnost na radu službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mljet za 2020. godinu

Odluka dodatak na plaću za 2020.