Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODLUKU o dodjeli potpora otočnim udrugama u kulturi za financiranje registrirane djelatnosti i organizatorima otočnih kulturnih manifestacija u 2022. godini (79/2022-PAD)

Odluka o potporama u kulturi za 2022. godinu