Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i radova procijenjene vrijednosti od 150.000,00 kn do 500.000,00 kn Izrada glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: uređenje obalnog pojasa u naselju Prožurska Luka

Odluka o odabiru ponude Glavna ocjena obala P. Luka