Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Opremanje/obilježavanje tematskih staza „Babinog Polja“ kroz nabavu, izradu, isporuku i montažu „smeđe signalizacije“

 

Dana 26. veljače 2018. godine su od strane ovlaštenih predstavnika naručitelja započet je pregled i ocjena pristiglih ponuda s tim da je ocjena ponuda prekinuta jer je zatraženo dodatno pojašnjenje od ponuditelja, o čemu je sastavljen meritorni zapisnik za dio obavljenog pregleda i ocjene.

Zapisnik će se osim objave na ovim mrežnim stranicama Općine Mljet objaviti i u Elektroničkom oglasniku jednostavnih javnih nabava Narodnih novina, s tim što će se kad postupak pregleda I ocjene bude konačan objaviti cijeli zapisnik.

Cijeli zapisnik, kad bude završen, će se također dostaviti ponuditeljima uz odluku o odabiru najpovoljnije ponude.

Zapisnik slijedi:

Objava pregled i ocjena ponuda smeđa signalizacija